Folosim cookie-uri pentru o experienta mai buna. Utilizarea site-ului reprezinta acordul dumneavoastra cu privire la POLITICA DE CONFIDENTIALITATE.

Campania “Garanția confortului de 5 stele”

Posted by vlad 10.09.2019 0 Comment(s)

Campania “Garanția confortului de 5 stele”

 

Garanție extinsă de la 3 la 5 ani 

 

1. Organizatorul
a. Organizatorul campaniei este societatea comerciala FERROLI România SRL, cu sediul în
Bucuresti, Bd. Timisoara 104E, Sector 6, Tel: 021 444.36.50; Fax: 021 444.36.52.
b. Desfasurarea campaniei se face în baza acestui regulament obligatoriu pentru toti participantii
si este facut public de catre organizator în baza legislatiei aplicabile în vigoare din România.
c. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a efectua modificari în regulament pe perioada desfasurarii
campaniei, modificarile aparand din motive întemeiate ce vor fi facute publice.

2. Denumirea campaniei
Denumirea campaniei este „Garantia confortului de 5 stele”.

3. Durata campaniei
Campania se va desfasura din data de 01.09.2019 si se încheie în data de 30.11.2019.

4. Locul de desfasurare
Campania este organizata si va fi disponibila pe teritoriul României si în reteaua distribuitorilor
autorizati Ferroli Romania, lista acestora va fi disponibla si pe site-ul www.ferroli.com.

5. Dreptul de participare
La campanie pot participa toti utilizatorii finali de centrale termice, persoane fizice, având vârsta
minima de 18 ani, împliniti pana la data de 01.09.2019.

6. Produsele participante la promotie
Produsele participante în campanie sunt centrale termice murale BlueHelix RRT, numite în acest
Regulament ”Produse participante”:

7. Modalitatea de desfasurare a campaniei
In perioada 01.09.2019 – 30.11.2019, orice cumparator care achizitioneaza una dintre centralele
termice Ferroli participante la Campania promotionala “Garantia confortului de 5 stele”
beneficiaza in mod automat de o garantie extinsa de la 3 ani la 5 ani, fara costuri suplimentare in
conditiile specificate in Certificatul de Garantie si in Instructiuniile de Utilizare care insotesc
echipamentele.

8. Litigii
a. Orice reclamatie care are legatura cu desfasurarea campaniei va fi adresata în scris
organizatorului în termen de maxim 5 zile de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.
b. Eventualele litigii aparute între organizator si participantii la campania promotionala se vor
rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate
de instantele judecatoresti competente din Bucuresti.

9. Regulamentul campaniei
a. Regulamentul oficial al campaniei “Garantia confortului de 5 stele” si lista distribuitorilor Ferroli
Romania participanti la campanie vor fi disponibile pe site-ul www.ferroli.ro si în magazinele
participante.
b. Conditia de participare la aceasta campanie este respectarea tuturor prevederilor din prezentul
regulament.